Víza Česká republika

Kompletní servis pro prodlužování víz pro dlouhodobé rezidenty v České republice

Pomáháme prodlužovat studentská a podnikatelská víza.

Asistujeme při změně účelu pobytu.

Zajistíme:         

 • Konzultace o prodloužení víz,
 • kontrolu dokumentů pro podání na MV ČR,
 • správné vyplnění žádosti o prodloužení víza,
 • objednání termínu na MV ČR pro podání žádosti,
 • úředně ověřené překlady dokumentů pro MV ČR,
 • potvrzení o ubytování včetně úředního ověření,
 • zdravotní pojištění (objednejte si zde),
 • asistence včetně vyžádaného tlumočení při podání žádosti na MV ČR.

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je potřeba doložit:

 • Cestovní doklad,
 • fotografii,
 • doklad o zajištění ubytování,
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území,
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu, nebo evidence,
 • doklad o bezdlužnosti žadatele,
 • doklad o bezdlužnosti obchodní korporace, pokud je žadatel statutárním orgánem obchodní korporace, nebo jeho členem,
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění,
 • na požádání platební výměr daně z příjmu.

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je potřeba doložit:

 • Cestovní doklad,
 • fotografii,
 • doklad potvrzující účel pobytu na území,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění,
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území,
 • souhlas rodičů v případě nezletilého žadatele.

Complete visa extension service for long-term residents in the Czech Republic

We assist in extending student and business visas.

We assist in changing the purpose of your stay.

We provide:

 • advice on extending a visa
 • checking documents to be submitted to the Czech Ministry of the Interior
 • properly filling out the application form to extend a visa
 • setting an appointment at the Czech Ministry of the Interior
 • certified translation of documents for the Czech Ministry of the Interior
 • certified confirmation of accommodation
 • arranging health insurance (order here)
 • assistance, including language interpreting when applying to the Czech Ministry of Interior

Along with the application, you shall provide for the purpose of business:

 • a travel document
 • a photograph
 • proof of finance
 • proof of accommodation
 • a document on the entry into the pertinent business register, list or record
 • confirmation of non – existence of arrears
 • confirmation of non – existence of arrears on the side of the company or cooperative
 • a document on travel medical insurance
 • upon request an income tax assessment

Along with the application, you shall provide for the purpose of studies:

 • a travel document
 • a photograph
 • a document confirming the purpose of stay in the Czech Republic
 • proof of accommodation
 • a document on travel medical insurance
 • a document confirming the availability of funds in the territory
 • parental consent when the applicant is a minor

The requirements for the application shall not be older than 180 days except for the travel document, birth certificate, marriage certificate, and the photograph of the foreign national if it corresponds to his/her actual appearance.

Комплексная помощь в продлении виз в Чешской Республике

Помощь в продлении студенческих и предпринимательских виз

Консультации по открытию ИП для перехода на предпринимательскую визу

Список предоставляемых услуг:

 • Консультации по вопросам продления виз
 • Проверка документов для подачи на продление визы
 • Помощь в заполнении визовой анкеты  
 • Запись на подачу документов на визу
 • Юридически заверенный перевод документов
 • Оформление справки о проживании
 • Оформление медицинской стрaховки
 • Сопровождение заявителя при подаче документов на продление визы

К заявлению о продлении долгосрочного вида на жительство с целью ведения бизнеса необходимо приложить:

 • Заграничный паспорт
 • Фотография
 • Документ, подтверждающий цель вашего пребывания на территории ЧР
 • Прописка
 • Медицинская страховка (заказать здесь)
 • Подтверждение о наличии средств
 • Справка о несудимости (по запросу)
 • Подтверждение о неимении задолженности коммерческой корпорации, если заявитель является уставным органом коммерческой корпорации или ее членом
 • Подтверждение об оплате подоходного налога (по запросу)

К заявлению о продлении срока действия долгосрочного вида на жительство с целью обучения необходимо приложить:

 • Заграничный паспорт
 • Фотография
 • Документ, подтверждающий цель вашего пребывания на территории ЧР
 • Прописка
 • Медицинская страховка
 • Подтверждение о наличии средств
 • Согласие родителей на выезд (в случае если заявителю меньше 18 лет)

Nejžádanější víza

Austrálie

Česká republika

Kazachstán

Toužíte po dovolené v exotických zemích, chcete procestovat Ameriku, Afriku, Asii nebo Oceánii či jiné části světa? Nevíte, do kterých zemí potřebujete vízum? Máte pas, fotografii a tápete v seznamu dokumentů, které ambasáda požaduje? Vízum do populárních i méně navštěvovaných zemí vám pomohou zajistit kolegové a kolegyně z vízového servisu Viza.cz. Nechte si poradit od profesionálů! My víme, jak na to a máme zkušenosti.
Vy ušetříte čas, nervy i peníze. Profesionální vízový servis je tu pro vás.
Viza.cz vám přináší Letuska.cz

Jste rezidentem ČR?

Kompletní servis prodlužování víz pro dlouhodobé rezidenty v České republice.

Pomáháme prodlužovat studentská a podnikatelská víza.
Asistujeme při změně účelu pobytu.

Zajistíme:

 • konzultaci k prodloužení víz
 • kontrolu dokumentů pro podání na MV ČR
 • správné vyplnění žádosti o prodloužení víza
 • objednání termínu na MV ČR pro podání žádosti
 • úředně ověřené překlady dokumentů pro MV ČR
 • potvrzení o ubytování včetně úředního ověření
 • zdravotní pojištění
 • asistenci všetně vyžádaného tlumočeni při podání žádosti na MV ČR