Víza Botswana

Vízum do Botswany

Jak na víza do Botswany?

Vláda ČR schválila dne 24. 2. 2021 nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictvíkteré reaguje na hrozbu zavlečení agresivnějších mutací koronaviru – brazilské a jihoafrické – na území České republiky. V tomto ochranném opatření Ministerstvo zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám s bydlištěm na území České republiky od 26. února do 11. dubna zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu uvedených mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe. Pouze cesty, které jsou naléhavé a nesnesou odkladu, mohou být uskutečněny. V takovém případě mají cestující povinnost oznámit cestu Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tímto oznámením se rozumí registrace v databázi DROZD před cestou. Porušení tohoto ochranného opatření bude sankcionováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

S Botswanou má Česká republika bezvízový styk na dobu pobytu maximálně 90 dní (kumulativně) během 1 roku.

Nejžádanější víza

Austrálie

Česká republika

Kazachstán

Jedete do Botswany? Chcete navštívit hlavní město Gaborone? S touto parlamentní republikou má Česká republika bezvízový styk na dobu pobytu 90 dní v období 1 roku. Zajímavé je, že zhruba 70 % území zabírá poušť Kalahari.