Víza Rusko

Doporučení od specialistů Viza.cz: Pokud cestujete do Ruské federace přes Moskvu, musíte mít ruská víza platná už v den odletu z ČR, jinak nemůžete odletět. To platí i tehdy, pokud vstupujete v cílové destinaci na území RF až následující den po odletu.

Jak na víza do Ruska?

Turistická víza do Ruska

Od 9. 8. 2021 budou znovu přijímány žádosti o veškeré kategorie víz vydávána na základě přímých pozvání firem/organizací.

Níže uvádíme nové podmínky podání žádosti o víza:

 • Žádat o odchodní/humanitární/studijní vízum na základě přímého pozvání firmy/organizací můžou jenom občané ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dní nebo občané zemí, kterým již povolen vstup do Ruska byl, viz seznam*. Pokud žadatel nemá doklad potvrzující právo pobytu (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod.), nemůže mu být uděleno vízum na základě přímého pozvání, žadatel si musí zajistit pozvání FMS/ EFMS/Telex.
 • Žádat o turistické vízum můžou jenom občané ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dní nebo občané zemí, kterým již povolen vstup do Ruska byl, viz seznam*. Pokud žadatel nemá doklad potvrzující právo pobytu (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod.), nemůže mu být uděleno turistické vízum.
 • K žádosti o vícevstupové roční vízum vydávaného na přímé pozvání firmy musí být doložena kopie předchozího víza, použitého nejpozději v roce 2019. (Pozor! Každý případ se bude posuzovat individuálně)

Současně se upravují i pravidla vstupu na území RF pro cestující s výše uvedenými vízy:

*Seznam zemí, kterým občanům je v současné době povolen vstup na území RF a které nemusejí prokazovat pobyt nad 90 dní v ČR:

Švýcarsko,

Finsko,

Řecko,

Německo,

Malta,

Portugalsko,

Rakousko,

Maďarsko,

Lucembursko,

Chorvatsko,

Belgie,

Bulharsko,

Itálie,

Kypr,

Lichtenštejnsko,

Francie,

Česká republika,

Spojené státy americké.

 • Vstup na území RF je povolen pouze pro cestující leteckou dopravou a bez přestupu.
 • Negativní PCR test při nástupu do letadla je nutný bez ohledu, jestli má cestující za sebou vakcinaci či nikoliv. Vakcíny podávané v EU nejsou v RF uznávané.
 • Zároveň je stále pozastaveno vydávání elektronických víz.

Vyřídíme vám turistická, služební i tranzitní víza do Ruska. K žádosti o turistické i služební vízum musíte doložit zvací dopisy, které mají platnost až 1 rok. Rádi je pro vás zařídíme, kontaktujte náš vízový servis na adrese info@viza.cz

 • turistické vízum má platnost maximálně 30 dní (1 vstup)
 • vyřízení víza na ambasádě trvá 8 pracovních dní
 • vyřízení expres trvá 4 dny
 • v Rusku je přihlašovací povinnost, musíte se tedy do 7 dní ohlásit na místním migračním úřadě
 • hotel nebo kemp přihlašují své hosty automaticky (většinou za příplatek)
 • pokud bydlíte v soukromí, přihlašuje váš pobyt majitel bytu

K vyřízení turistického víza do Ruské federace potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, pas musí mít volnou dvoustranu
 • barevnou fotografii pasového formátu (na fotografii musí být vidět obličej rovně)
 • vyplněný formulář
 • kopie cestovního pojištění, kde musí být uvedeny tyto údaje:
  • Datum podpisu smlouvy,
  • číslo pojistky,
  • celé jméno pojištěné osoby,
  • veškeré údaje o pojistiteli,
  • pojištěni musí platit po celou dobu pobytu v Rusku u jednovstupových a dvouvstupových víz,
  • seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace,
  • minimální výše krytí musí být 30 000 euro,
  • územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejenom evropskou část země),
  • podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištění poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky).
  • Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptovány.
 • turistické pozvání, které vám vyřídíme na počkání
 • s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

Cesty do Kaliningradu, Petrohradu, Burjatska, Amurské oblasti, Sachalinské oblasti, Přímořského kraje, Kamčatského kraje, Chabarovského kraje, Zabajkalského kraje a Čukotského autonomního kruhu nově s elektronickými vízy:

 • maximální délka pobytu 8 dní
 • vízum platné 30 dní od vydání
 • cena od 500,-- Kč

  Služební víza do Ruska

  Vyřídíme vám služební vízum do Ruska. K žádosti musíte doložit zvací dopis, který má platnost až 1 rok. Rádi jej pro vás zařídíme, kontaktujte náš vízový servis na adrese info@viza.cz.

  • služební vízum má platnost 1 měsíc, 3 měsíce (1 a 2 vstupy), 1 rok (pro více vstupů, pobyt až 90 dnů pro jeden vstup v každých 180 dnech)
  • pokud žádáte o roční vízum, musíte v době platnosti ročního víza alespoň dvakrát vycestovat do RF, jinak další roční vízum nedostanete
  • vyřízení víza na ambasádě trvá 8 pracovních dní
  • expresní vyřízení trvá 4 pracovní dny
  • 12 pracovních dní, pokud žádáte o služební vízum na základě originálu dopisu od partnerské ruské firmy na hlavičkovém papíře
  • v Rusku je přihlašovací povinnost, musíte se tedy do 7 dní ohlásit na místním migračním úřadě
  • hotel nebo kemp přihlašují své hosty automaticky (většinou za příplatek)
  • pokud bydlíte v soukromí, přihlašuje váš pobyt majitel bytu

  K vyřízení služebního víza potřebujete tyto dokumenty:

  • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, s volnou dvoustranou
  • kopie cestovního pojištění, kde musí být uvedeny tyto údaje:
   • Datum podpisu smlouvy,
   • číslo pojistky,
   • celé jméno pojištěné osoby,
   • veškeré údaje o pojistiteli,
   • pojištěni musí platit po celou dobu pobytu v Rusku u jednovstupových a dvouvstupových víz,
   • seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace,
   • minimální výše krytí musí být 30 000 euro,
   • územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejenom evropskou část země),
   • podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištění poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky).
   • Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptovány.
  • barevnou fotografii pasového formátu
  • černě vyplněný formulář
  • zvací dopis na služební vízum musí být vždy originál vyřízený přes migrační úřad Ruské federace (vyřídíme za vás)
  • NEBO v ruštině na hlavičkovém papíře s firemním razítkem a podpisem statutárního zástupce, s registračním číslem firmy podle vnitrostátních právních předpisů RF a daňového identifikačního čísla (obdoba českého IČO a DIČ), v dopise musí být jméno zvané osoby, číslo pasu popř. jiné identifikační údaje, důvod cesty, doba na kterou je osoba zvána a počet vstupů, dopis by měl být adresován konzulárnímu oddělení Velvyslanectví RF v Praze a podepsán celým jménem zástupce zvoucí ruské organizace (tato možnost platí pouze v případě vyřízení víz pro občany EU kromě Velké Británie a Irska)
  • pozvání klienta od partnerské ruské firmy pracovníci ruského konzulátu v Praze důkladně prověřují a posílají k odsouhlasení do Moskvy na Migrační úřad Ruské federace, proto se doba vyřízení může prodloužit
  • s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

  Tranzitní víza do Ruska

  Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.
  • tranzitní vízum má platnost dle rozhodnutí konzulátu
  • platí pro jeden nebo dva vstupy (pouze při cestách do třetího státu a zpět)
  • Češi tranzitní vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště (do 24 hodin pobytu)
  • na letišti Šeremetěvo při přestupech mezi terminály také není vízum potřeba (za předpokladu, že neopustíte tranzitní prostor)
  • při cestách přes Ruskou federaci do třetího státu, například do Mongolska, se vystavuje tranzitní vízum na základě již vydaného víza třetího státu
  • doporučujeme při zakoupení letenky informace ještě ověřit u našich specialistů na adrese info@viza.cz
  • vyřízení víza na ambasádě trvá 9 pracovních dní
  • dá se vyřídit i expres za 5 pracovních dní

  K vyřízení tranzitního víza potřebujete tyto dokumenty:

  • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, s volnou dvoustranou
  • barevnou fotografii pasového formátu (na fotografii musí být vidět obličej rovně)
  • kompletně vyplněný formulář
  • kopie cestovního pojištění, kde musí být uvedeny tyto údaje:
   • Datum podpisu smlouvy,
   • číslo pojistky,
   • celé jméno pojištěné osoby,
   • veškeré údaje o pojistiteli,
   • pojištěni musí platit po celou dobu pobytu v Rusku u jednovstupových a dvouvstupových víz,
   • seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace,
   • minimální výše krytí musí být 30 000 euro,
   • územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejenom evropskou část země),
   • podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištění poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky).
   • Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptovány.
  • vyřízené vízum cílového státu
  • doklad o rezervaci letenky

  Nejžádanější víza

  Austrálie

  Česká republika

  Kazachstán

  Cestujete do Ruska? Chcete navštívit desetimilionovou Moskvu, Petrohrad nebo jedete do Novosibirsku či jiných ruských měst? Jako turisté i ke služebním účelům potřebujete vízum. Specialisté našeho vízového oddělení vám s vyřízením rádi poradí, máme vždy aktuální informace. Zajistíme vám zvací dopis i vízum do Ruska. Kontaktujte nás na adrese info@viza.cz.