Zajišťujeme také Ověření, legalizace dokumentů na příslušných úřadech, soudní překlady. Kontaktujte nás

Jižní Korea

Vízum do
Jižní Koreje
Vízum NA
Zajistit vízumKontaktujte nás
Zajistíme pro vás
Turistická víza
Služební víza
Tranzitní víza

Platnost víza

3 týdny

Doba vyřízení

od 2 000 Kč

Cena víza

Jak na víza do

Jižní Koreje

Jak na víza NA

Korejská republika zavedla povinnost pro držitele korejských dlouhodobých víz požádat o "Re-entry Permit", pokud opouští korejské území a chtějí se v době platnosti víza vrátit. Od 13. dubna 2020 Korejská republika pozastavila platnost dohody, na základě které mohli čeští občané vstoupit a pobývat v Korejské republice až 90 dnů bez víza. Až do odvolání je nyní pro všechny cesty do Korejské republiky potřeba požádat o vízum.

Seznam dokladů potřebných pro vyřízení víza:

 • pas + kopie
 • vyplněná žádost (příloha)
 • pasová fotografie (s bílým pozadím)
 • doklad o rezervaci zpáteční letenky
 • doklad o rezervaci ubytování - pokud jedou někoho navštívit, pak zvací dopis od notáře
 • Health Condition Report
 • Souhlas s 14denní karanténou v Korejské republice

Všechny dokumenty musí být v korejském nebo anglickém jazyce. V případě českého jazyka je zapotřebí doložit anglický nebo korejský překlad.

Vyřízení víza trvá okolo 3 pracovních týdnů.

OPATŘENÍ

Korejská republika zavedla nové opatření týkající se všech cizinců, kteří cestují do Koreje. Nově musí každý cizinec předložit před zahájením cesty vedle víza či re-entry povolení dokument prokazující negativní výsledek testu na koronavirus SARS-CoV-2. Ten nesmí být starší než 72 hodin. Nové opatření se týká všech cizinců i těch, kteří v Koreji žijí dlouhodobě a vracejí se z cest. Povinnost předložit negativní PCR test na koronavirus SARS-CoV-2 jde nad rámec dalších povinností vlastnit platné vízum nebo re-entry povolení pro vstup do Korejské republiky.

Dle korejských vládních orgánů je třeba v této souvislosti při letu do Koreje dodržovat následující pravidla:

 • Cestující předkládají dokument s negativním výsledkem testu na koronavirus SARS-CoV-2 personálu aerolinky před odletem. Bez tohoto dokumentu nebudou vpuštěni na palubu. Dále tento dokument předkládají po příletu na letišti v Koreji při procesu vstupní kontroly.
 • Dokument s negativním výsledkem testu na koronavirus SARS-CoV-2 nesmí být vydán dříve než 72 hodin před datem odletu.
 • Dokument s negativním výsledkem testu na koronavirus SARS-CoV-2 musí být v angličtině nebo korejštině, případně úředně přeložen do jednoho z těchto jazyků.
 • Děti do 6 let (ke dni vstupu na korejské území) jsou z povinnosti předložit negativní výsledek testu vyňaty.
 • Pasažéři, kteří pouze tranzitují přes letiště v Koreji bez vstupu na území, tak mohou činit bez předložení negativního výsledku testu.

KARANTENNÍ OPATŘENÍ!!

S platností od 1. dubna 2020 je pro VŠECHNY cizince i Korejce přijíždějící ze zahraničí do Korejské republiky (ze VŠECH destinací) povinná karanténa v délce 14 dnů. Všechny přijíždějící osoby jsou povinny nainstalovat si do mobilních telefonů “Self-Quarantine Safety and Protection Application”. Pro všechny cestující nadále platí, že jsou testováni na koronavirus do 24 hodin od příletu.

Lze požádat výjimku z karantény „Isolation Exemption Certificate“, podmínkou je návštěva Korejské republiky na 90denní bezvízový styk nebo s vízy C1, C3, C4 a účelem návštěvy musí být důležité obchodní / akademické činnosti, činnosti související s veřejnými službami, nebo naléhavé humanitární důvody. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, lze požádat o obdržení Osvědčení. Žádost se podává na Ministerstvu obchodu, průmyslu a energetiky v KR: consulnl@mofa.go.kr.

K žádosti o turistické vízum budete potřebovat:

 • Vyplněná žádost
 • Pas platný ještě minimálně 6 měsíců + kopie pasu
 • Fotografie ne starší než 6 měsíců na bílém pozadí (35 x 45mm)
 • Doklad o rezervaci zpáteční letenky
 • Doklad o rezervaci ubytování - pokud se jedná o návštěvu, je potřeba zvací dopis od notáře
 • Výpis z účtu za posledních 6 měsíců s konečným zůstatkem min. 5 000 USD (každý měsíc potvrzený razítkem banky) - při schvalování víza je důležitý nejen finální zůstatek, ale dlouhodobější pohyb na účtu a trvalé příjmy! V případě, že žadatel nemá za poslední měsíce dostatečné finanční prostředky, jeho žádost nemusí být schválena. ​Lze použít i výpis z účtu rodičů či jiných rodinných příslušníků, v tom případě je nutné prokázat rodinné vztahy (překlad rodného listu, oddacího listu do anglického jazyka). Dokumenty, které nelze v žádném případě odevzdat velvyslanectví – jako např. rodný list, oddací list aj., stačí pouze kopie + překlad.
 • Potvrzení o zaměstnání či studiu v ČR - se současným datem, proto nelze využít např. kopii pracovní smlouvy. V potvrzení o zaměstnání by měly být detailně vypsány tyto informace: od kdy ve firmě pracujete, zda nejste ve výpovědní lhůtě, na jaké pracovní pozici pracujete, výše příjmů, souhlas zaměstnavatele s čerpáním vaší řádné dovolené.
 • Povolení k pobytu v ČR
 • Program cesty v angličtině – napsaný na počítači, ne ručně!
 • Každý žadatel musí mít úředně ověřenou plnou moc pro společnost Asiana, spol. s r. o., abychom mohli žádat o vízum jako třetí strana. Bez plné moci nelze přes naší agenturu žádat o zprostředkování víza.

Veškeré dokumenty musí být v anglickém, nebo korejském jazyce! Dokumenty v českém jazyce nebudou přijaty.

Žádost nelze podat, pokud nejsou doloženy všechny požadované dokumenty. V případě nedodání požadovaných dokumentů se žádost odsouvá a nevyřizuje, dokud nemá velvyslanectví k dispozici veškeré dokumenty.

Ceny víz:

Jednorázové vstupní vízum na dobu kratší než 90 dní: 2 100,-

V případě zakoupení letenky od Letušky / Asiany sleva 100,-

Standardní doba vyřízení jsou 3 týdny!

Nelze žádat o vízum týden, nebo pár dní před cestou. Opravdu je nutné žádat s dostatečným předstihem.

Upozornění:

Konzulární pracovník si může vyžádat dodatečné podklady k žádosti.

Podání žádosti o vízum neznamená automaticky její schválení. Velvyslanectví má právo žádost neschválit, pokud nedodržíte jmenované požadavky.

Služební vízum, typ D9

O tento typ víza mohou žádat:

 • Management společností, obchodující, podnikání vytvářející zisk
 • Zahraniční obchodníci, kterým bylo uděleno identifikační číslo k obchodnímu podnikání vedoucím Korejské obchodní asociace v souladu se Zákonem o zahraničním obchodu a předpisech o kontrole zahraničního obchodu.
 • Zahraniční obchodník je ten, kdo vykonává celkové vývozní a dovozní aktivity nebo zastupuje část nebo všechny takové aktivity pro výrobky.
 • Zahraniční obchodník je ten, kdo dováží nebo vyváží, komu bylo uděleno zmocnění od dovozce nebo vývozce ze zahraniční společnosti, a ten kdo zastupuje vývoz a dovoz (Zákon o zahraničním obchodu, Článek 2, Sekce 3)
 • Instalace, provoz a opravy zařízení (stroje), které má být vyvezeno
 • Osoby, které poskytují technologii nutnou pro instalaci, provoz a opravy zařízení, vysílaní nebo pozvaní do společnosti dovážející průmyslové zařízení (stroje)
 • Dohled nad výstavbou lodí a výroba zařízení
 • Osoby, které byly vyslány k dozoru nad výstavbou lodí a výrobou průmyslového zařízení. (Ti, kteří jsou vyslaní společností poskytující profesionální služby určené objednatelem nebo objednávající společností).

Požadované dokumenty:

 • Vyplněný formulář
 • Fotografie ne starší než 6 měsíců na bílém pozadí (35 x 45 mm)
 • Pas platný minimálně ještě 6 měsíců + kopie pasu
 • Letenka a ubytování - rezervace
 • Zvací dopis (z Koreje, originál!)
 • Potvrzení o vyslání nebo potvrzení o zastávání dané funkce
 • Kopie registrace (Certificate of business registration) nebo živnostenského oprávnění
 • Doklady o záznamu dovozního podnikatelského fondu nebo kopie podnikatelského plánu
 • Roční potvrzení o placení daní (Certificate of Tax payment)
 • Smlouva mezi českou a korejskou firmou o nákupu subdodávky – kopie smluv musí být úředně ověřené a s anglickým, nebo korejským překladem
 • Pracovní smlouva
 • Každý žadatel musí mít úředně ověřenou plnou moc pro společnost Asiana, spol. s r. o., abychom mohli žádat o vízum jako třetí strana. Bez plné moci nelze přes naší agenturu žádat o zprostředkování víza.

* Vydává se jen do 3 měsíců, pro delší dobu už nutné visa issuance number

Veškeré dokumenty musí být v anglickém, nebo korejském jazyce! Dokumenty v českém jazyce nebudou přijaty.

Žádost nelze podat, pokud nejsou doloženy všechny požadované dokumenty. V případě nedodání požadovaných dokumentů se žádost odsouvá a nevyřizuje, dokud nemá velvyslanectví k dispozici veškeré dokumenty.

Ceny víz:

Jednorázové vstupní vízum na dobu kratší než 90 dní: 2 100,-

V případě zakoupení letenky od Letušky / Asiany sleva 100,-

Standardní doba vyřízení jsou 3 týdny!

Nelze žádat o vízum týden, nebo pár dní před cestou. Opravdu je nutné žádat s dostatečným předstihem.

Upozornění:

Konzulární pracovník si může vyžádat dodatečné podklady k žádosti.

Podání žádosti o vízum neznamená automaticky její schválení. Velvyslanectví má právo žádost neschválit, pokud nedodržíte jmenované požadavky.

Zajistit vízumKontaktujte nás
Ke stažení (PDF)
Doklady strojově čitelné
jazykové pobyty
Aktuální nabídka od Study.cz
zájezdY
Aktuální nabídka zájezdů od Letušky

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Napište nám

víza za účelem
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Poslat dotaz

Kontaktní formulář

Zajímá vás
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána.
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Jedete do Jižní Koreje? Chcete navštívit hlavní město Soul? Nově potřebujete vízum. Náš vízový servis je tu pro vás, vyřízení turistického nebo pracovního víza trvá 3 týdny.