Zajišťujeme také Ověření, legalizace dokumentů na příslušných úřadech, soudní překlady. Kontaktujte nás
Zajistíme pro vás

Vízum do Jižní Koreje

Vízum na

Zajistit vízumKontaktujte nás

Platnost víza

3 týdny

Doba vyřízení

od 2 000 Kč

Cena víza

Jak na víza do

Jižní Koreje

Jak na víza NA

Vízum a K-ETA

Od 1. září 2021 znovu platí bezvízový styk pro občany Česka cestující do Korejské republiky. Zároveň je třeba registrace v systému K-ETA. K-ETA se vztahuje pouze na cesty z důvodu, jako je turistika, obchodní jednání, konference, krátkodobé studium (do 90 dnů), rodinná návštěva apod. Pokud se na účel návštěvy nevztahuje K-ETA nebo se jedná o pobyt delší než 90 dnů, je třeba požádat o příslušné vízum. Pro bližší informace, kontaktujte prosím info@viza.cz

Od 8. června 2022 byla karanténa po příletu do Jižní Koreje zrušena pro všechny cestující ze všech zemí bez ohledu na očkování.

ZMĚNA OD 3. ZÁŘÍ 2022: Před cestou do Koreje již není třeba absolvovat test na koronavirus SARS-CoV-2. Pravidlo platí pro všechny bez ohledu na očkování. Povinnost absolvovat PCR test po příletu zůstává.

K žádosti o turistické vízum budete potřebovat:

 • Vyplněná žádost
 • Pas platný ještě minimálně 6 měsíců + kopie pasu
 • Fotografie ne starší než 6 měsíců na bílém pozadí (35 x 45mm)
 • Doklad o rezervaci zpáteční letenky
 • Doklad o rezervaci ubytování - pokud se jedná o návštěvu, je potřeba zvací dopis od notáře
 • Výpis z účtu za posledních 6 měsíců s konečným zůstatkem min. 5 000 USD (každý měsíc potvrzený razítkem banky) - při schvalování víza je důležitý nejen finální zůstatek, ale dlouhodobější pohyb na účtu a trvalé příjmy! V případě, že žadatel nemá za poslední měsíce dostatečné finanční prostředky, jeho žádost nemusí být schválena. ​Lze použít i výpis z účtu rodičů či jiných rodinných příslušníků, v tom případě je nutné prokázat rodinné vztahy (překlad rodného listu, oddacího listu do anglického jazyka). Dokumenty, které nelze v žádném případě odevzdat velvyslanectví – jako např. rodný list, oddací list aj., stačí pouze kopie + překlad.
 • Potvrzení o zaměstnání či studiu v ČR - se současným datem, proto nelze využít např. kopii pracovní smlouvy. V potvrzení o zaměstnání by měly být detailně vypsány tyto informace: od kdy ve firmě pracujete, zda nejste ve výpovědní lhůtě, na jaké pracovní pozici pracujete, výše příjmů, souhlas zaměstnavatele s čerpáním vaší řádné dovolené.
 • Povolení k pobytu v ČR
 • Program cesty v angličtině – napsaný na počítači, ne ručně!
 • Každý žadatel musí mít úředně ověřenou plnou moc pro společnost Asiana, spol. s r. o., abychom mohli žádat o vízum jako třetí strana. Bez plné moci nelze přes naší agenturu žádat o zprostředkování víza.

Veškeré dokumenty musí být v anglickém, nebo korejském jazyce! Dokumenty v českém jazyce nebudou přijaty.

Žádost nelze podat, pokud nejsou doloženy všechny požadované dokumenty. V případě nedodání požadovaných dokumentů se žádost odsouvá a nevyřizuje, dokud nemá velvyslanectví k dispozici veškeré dokumenty.

Ceny víz:

Jednorázové vstupní vízum na dobu kratší než 90 dní: 2 100,-

V případě zakoupení letenky od Letušky / Asiany sleva 100,-

Standardní doba vyřízení jsou 3 týdny!

Nelze žádat o vízum týden, nebo pár dní před cestou. Opravdu je nutné žádat s dostatečným předstihem.

Upozornění:

Konzulární pracovník si může vyžádat dodatečné podklady k žádosti.

Podání žádosti o vízum neznamená automaticky její schválení. Velvyslanectví má právo žádost neschválit, pokud nedodržíte jmenované požadavky.

Služební vízum, typ D9

O tento typ víza mohou žádat:

 • Management společností, obchodující, podnikání vytvářející zisk
 • Zahraniční obchodníci, kterým bylo uděleno identifikační číslo k obchodnímu podnikání vedoucím Korejské obchodní asociace v souladu se Zákonem o zahraničním obchodu a předpisech o kontrole zahraničního obchodu.
 • Zahraniční obchodník je ten, kdo vykonává celkové vývozní a dovozní aktivity nebo zastupuje část nebo všechny takové aktivity pro výrobky.
 • Zahraniční obchodník je ten, kdo dováží nebo vyváží, komu bylo uděleno zmocnění od dovozce nebo vývozce ze zahraniční společnosti, a ten kdo zastupuje vývoz a dovoz (Zákon o zahraničním obchodu, Článek 2, Sekce 3)
 • Instalace, provoz a opravy zařízení (stroje), které má být vyvezeno
 • Osoby, které poskytují technologii nutnou pro instalaci, provoz a opravy zařízení, vysílaní nebo pozvaní do společnosti dovážející průmyslové zařízení (stroje)
 • Dohled nad výstavbou lodí a výroba zařízení
 • Osoby, které byly vyslány k dozoru nad výstavbou lodí a výrobou průmyslového zařízení. (Ti, kteří jsou vyslaní společností poskytující profesionální služby určené objednatelem nebo objednávající společností).

Požadované dokumenty:

 • Vyplněný formulář
 • Fotografie ne starší než 6 měsíců na bílém pozadí (35 x 45 mm)
 • Pas platný minimálně ještě 6 měsíců + kopie pasu
 • Letenka a ubytování - rezervace
 • Zvací dopis (z Koreje, originál!)
 • Potvrzení o vyslání nebo potvrzení o zastávání dané funkce
 • Kopie registrace (Certificate of business registration) nebo živnostenského oprávnění
 • Doklady o záznamu dovozního podnikatelského fondu nebo kopie podnikatelského plánu
 • Roční potvrzení o placení daní (Certificate of Tax payment)
 • Smlouva mezi českou a korejskou firmou o nákupu subdodávky – kopie smluv musí být úředně ověřené a s anglickým, nebo korejským překladem
 • Pracovní smlouva
 • Každý žadatel musí mít úředně ověřenou plnou moc pro společnost Asiana, spol. s r. o., abychom mohli žádat o vízum jako třetí strana. Bez plné moci nelze přes naší agenturu žádat o zprostředkování víza.

* Vydává se jen do 3 měsíců, pro delší dobu už nutné visa issuance number

Veškeré dokumenty musí být v anglickém, nebo korejském jazyce! Dokumenty v českém jazyce nebudou přijaty.

Žádost nelze podat, pokud nejsou doloženy všechny požadované dokumenty. V případě nedodání požadovaných dokumentů se žádost odsouvá a nevyřizuje, dokud nemá velvyslanectví k dispozici veškeré dokumenty.

Ceny víz:

Jednorázové vstupní vízum na dobu kratší než 90 dní: 2 100,-

V případě zakoupení letenky od Letušky / Asiany sleva 100,-

Standardní doba vyřízení jsou 3 týdny!

Nelze žádat o vízum týden, nebo pár dní před cestou. Opravdu je nutné žádat s dostatečným předstihem.

Upozornění:

Konzulární pracovník si může vyžádat dodatečné podklady k žádosti.

Podání žádosti o vízum neznamená automaticky její schválení. Velvyslanectví má právo žádost neschválit, pokud nedodržíte jmenované požadavky.

Zajistit vízumKontaktujte nás
Ke stažení (PDF)
Doklady strojově čitelné
jazykové pobyty
Aktuální nabídka od Study.cz
zájezdY
Aktuální nabídka zájezdů od Letušky

zajištění víza do Jižní Koreje

zajištění víza na

Poptávkový formulář

víza za účelem
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Poslat dotaz

Kontaktní formulář

Zajímá vás
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána.
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Jedete do Jižní Koreje? Chcete navštívit hlavní město Soul? Nově potřebujete vízum. Náš vízový servis je tu pro vás, vyřízení turistického nebo pracovního víza trvá 3 týdny.