Zajišťujeme také Ověření, legalizace dokumentů na příslušných úřadech, soudní překlady. Kontaktujte nás
Zajistíme pro vás

Vízum do Běloruska

Vízum na

Zajistit vízumKontaktujte nás
Naše úspěšnost je 98.6 %
Viza.cz vám přináší Letuska.cz

Jak na víza do

Běloruska

Jak na víza NA

Na území Běloruska platí dočasný zákaz vstupu cizích státních příslušníků přes silniční, železniční a říční hraniční přechody. Rozhodnutí se netýká Mezinárodního letiště „Národní letiště Minsk“.

Podmínkou pro vstup do země je oficiální pozvání od společnosti/osoby sídlící v Bělorusku. Pozvání není potřeba v případě cesty do 30 dní (vstup pouze leteckou dopravou) nebo návštěvy rodinného příslušníka.

Dle sdělení Státního pohraničního výboru Běloruské republiky se zákaz vstupu na území Běloruské republiky netýká následujících kategorií cizích státních příslušníků:

 • držitelů diplomatických a služebních pasů;
 • členů oficiálních delegací;
 • osob poskytujících mezinárodní humanitární pomoc;
 • řidičů mezinárodní nákladní a poštovní přepravy;
 • členů posádek říčních lodí a mezinárodních vlakových souprav;
 • manželů, manželek, rodičů a dětí běloruských občanů (po vstupu na území Běloruska nutná 10denní samoizolace);
 • cizinců s povoleným pobytem na území Běloruské republiky (po vstupu na území Běloruska nutná 10denní samoizolace);
 • držitelů pracovního povolení na území Běloruské republiky;
 • cizinců vstupujících na území Běloruské republiky z důvodu těžkého onemocnění či úmrtí blízkého příbuzného;
 • cizinců zajišťujících převoz orgánů k transplantacím;
 • občanů Ruské federace tranzitujících přes území Běloruské republiky do Ruské federace;
 • cizinců používajících běloruský úsek silnice spojující ukrajinské město Slavutyč s Černobylskou jadernou elektrárnou;
 • cizinců, kteří přiletí na mezinárodní letiště „Národní letiště Minsk“.

Opatření:

Pro vstupující platí, že cizinci, s výjimkou dětí mladších než 6 let a osob přechodně, nebo trvale žijících v BLR, mohou do Běloruska vstupovat pouze s negativním osvědčením o testu COVID-19 ne starším než 72 hodin. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví Běloruské republiky se od 21. října 2020 zavádí povinná desetidenní samoizolace pro cestující z 28 zemí včetně Česka.

Pro bezvízový vstup do Běloruska na 30 dní potřebujete tyto dokumenty:​

 • Platný pas, nebo jiný jeho nahrazující doklad, určený pro cestování do zahraničí
 • doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu cestujícího z území Republiky Bělorusko
 • Peníze: na každý den pobytu částku v cizí měně nebo běloruských rublech, ekvivalentní minimálně dvěma bázovým hodnotám v zahraniční měně nebo běloruských rublech (v přepočtu přibližně 120 EUR na 5 dní), na dobu do 30 dní 50 bázovým hodnotám (v přepočtu přibližně 720 EUR na 30 dní)
 • Cestovní pojištění platné v Republice Bělorusko (požadavky na pojištění)

Další možnosti víz

Vyřídíme pro vás nejen turistická víza do Běloruské republiky, ale i víza služební a tranzitní. Maximální doba pobytu na všechny druhy víz je 90 dnů za rok. Doba skutečného pobytu se sčítá u všech druhů víz vydaných v jednom kalendářním roce. Pokud potřebujete víc informací, napište nám na info@viza.cz.

Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.

Služební víza do Běloruska

Musí být vždy pozvání u služebních víz i u jednoho vstupu (stačí kopie) u vícevstupového víza musí být originál:

 • pro Čechy platí služební krátkodobé (pro jeden nebo dva vstupy) vízum do 30 dnů
 • pro krátkodobé vízum pozvání nepotřebujete
 • dá se vyřídit i vízum s platností do 90 dnů a na 1 rok (vícevstupní s pozváním)
 • vyřízení trvá 8 dní
 • můžete si nechat žádost vyřídit i expres do 3 dnů
 • pozvání vydané běloruskou právnickou osobou ХОДАТАЙСТВО vyhotovená na hlavičkovém papíře a opatřená razítkem právnické osoby s uvedením úplného názvu dané osoby, její poštovní adresy a telefonu, a obsahující také závazek právnické osoby, že cizincem budou dodržovány předpisy o pobytu na území Republiky Bělarus. Jako podklad pro vydání víza jsou v některých případech na základě rozhodnutí konzulárního úředníka přijímány také žádosti zaslané faxem případně jinými prostředky komunikace.

Pro vyřízení služebního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • platný cestovní pas, který bude platit ještě šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář
 • jednu fotografii
 • pokud žádáte o služební vízum s platnosti nad 30 dnů (maximálně do 90 dnů) musí partnerská běloruská organizace napsat pozvání do speciálního formuláře a poslat kopii na ambasádu faxem na číslo 00420 233 540 925
 • pokud žádáte o vízum s platnosti do 30 dnů, konzulát nevyžaduje zvací dopis
 • jestli potřebujete služební vízum s platností delší než 90 dnů (maximálně jeden rok) musíte navíc doložit originál dopisu partnerské běloruské organizace (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a s kulatým razítkem), ve kterém žádá o udělení víza (uveďte přesná data platnosti) pro konkrétní osobu (nezapomeňte na jméno a příjmení, datum a místo narození, číslo pasu a do kdy je platný)
 • také budete potřebovat originál výpisu zvoucí běloruské organizace z rejstříku právnických a fyzických osob Běloruské republiky (obdoba českého obchodního rejstříku)
 • a kopii smlouvy o spolupráci nebo kontraktu mezi běloruskou právnickou osobou a českou právnickou nebo fyzickou osobou
 • nebo kopii zakládací listiny potvrzující, že osoba, která žádá o vízum, je členem statutárního orgánu běloruské organizace. Na kopii smlouvy musí být originální razítko české firmy s podpisem a v ruštině rukou dopsáno, že kopie je shodná s originálem
 • originál vysílacího dopisu české organizace, která uzavřela smlouvu s běloruskou partnerskou organizací, potvrzující, že žadatel o vízum je zaměstnancem české firmy (na hlavičkovém papíře, s podpisem statutárního zástupce a razítkem)
 • kopii smlouvy o cestovním pojištění a kartičku pojišťovny, ve smlouvě musí být uvedeno jméno cestujícího, stát pojištění: Bělorusko (nikoliv Svět, ani Evropa), pojistná částka musí být v minimální hodnotě 10 000 eur

Tranzitní víza do Běloruska

 • tranzitní vízum do Běloruska vám vyřídíme za 8 dní
 • můžete podat expresní žádost a vízum budete mít za 3 dny
 • tranzitní vízum má platnost 48 hodin a platí pro jeden vstup

Pro vyřízení tranzitního víza do Běloruska potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas platný minimálně šest měsíců po plánovaném odjezdu z Běloruska
 • vyplněný formulář (musí být vytištěn oboustranně na jeden list)
 • jednu fotografii
 • kopii víza cílového státu, pokud má Česká republika s cílovým státem bezvízový styk, je nutné doložit letenku a potvrzení o rezervaci ubytování
Zajistit vízumKontaktujte nás
Ke stažení (PDF)
Doklady strojově čitelné
jazykové pobyty
Aktuální nabídka od Study.cz
zájezdY
Aktuální nabídka zájezdů od Letušky

zajištění víza do Běloruska

zajištění víza na

Poptávkový formulář

víza za účelem
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Poslat dotaz

Kontaktní formulář

Zajímá vás
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána.
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Chystáte se do Běloruska? Plánujete cestu do Minsku? Potřebujete tedy turistické, služební nebo tranzitní vízum. Využijte náš vízový servis. Není vám jasné, jak vízum získat a které dokumenty potřebujete? Poradíme vám!