Zajišťujeme také Ověření, legalizace dokumentů na příslušných úřadech, soudní překlady. Kontaktujte nás
Zajistíme pro vás

Vízum do Číny

Vízum na

Zajistit vízumKontaktujte nás
Naše úspěšnost je 98.6 %
Viza.cz vám přináší Letuska.cz

Jak na víza do

Číny

Jak na víza NA

Současný proces pro získání víz je delší a preciznější. Doporučujeme žádat o víza s dostatečným předstihem, optimálně jeden měsíc před odletem.

V souladu s čínskými příslušnými právními předpisy a mezinárodní běžnou praxí pověřuje Velvyslanectví ČLR v ČR počínaje dnem 18. října 2019 Chinese Visa Application Service Center pořizováním otisků deseti prstů všech žadatelů o vízum, včetně českých občanů.

Čínské vízové centrum poskytuje  on-line rezervační službu. Pokud Vám nevyhovuje termín podání,  je za poplatek možné v režimu VIP si vyžádat termín bez rezervace.

Na občany Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Španělska, Malajsie, Irska, Švýcarska, Maďarska, Rakouska, Belgie a Lucemburska při návštěvě Číny do 15 dní za účelem turistiky, podnikání, tranzitu nebo návštěvy rodiny se vízová povinnost.

 

Od výše uvedeného požadavku jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

 • Žadatelé mladší 14 let nebo starší 70 let
 • Žadatelé cestující s diplomatickými pasy,     žadatelé cestující se služebními pasy jako členové delegace, která je     vedena osobou ve služebním postavení náměstka ministra a výše a cestuje na     pozvání Ústřední vlády ČLR, dlouhodobě služebně vyslané osoby cestující se     služebními pasy.
 • Žadatelé, kteří žádají o vydání nového     čínského víza a byly jim během posledních pěti let sejmuty otisky prstů na     stejném čínském Velvyslanectví nebo Vízovém centru a kteří používají     stejný pas.
 • Žadatelé, kteří v důsledku vrozeného     postižení, úrazu apod. nemají papilární linie ani na jednom z deseti prstů     nebo je u nich pořízení sejmutí otisku alespoň jednoho z deseti prstů     fyzicky nemožné.

 

Na vyžádání zajistíme ve stanoveném termínu a čase doprovod ke snímání otisků a následně vyřídíme potřebné formality.

 

Specialisté našeho vízového oddělení, disponují aktuální informací a jsou připraveni Vám poradit. Kontaktovat je můžete na adrese info@viza.cz nebo na telefonním čísle +420 234703 187

Proces vydávání víz do ČLR je nepředvídatelný. Z toho důvodu doporučujeme žádat o vízum s dostatečným předstihem, optimálně jeden měsíc před odletem.

Pro vyřízení služebního víza do Číny potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní     pas, platný ještě 6 měsíců po skončení platnosti požadovaného čínského     víza
 • vyplněný     online vízový formulář na adrese: https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=PRG2&request_locale=en_US&site_alias=PRG2_EN)
 • dále     kliknete na "NEW APPLICATION FORM", do formuláře nahrajete     fotografii pasového formátu - bílé pozadí + bez brýlí, stejnou fotografii     je potřeba dodat v tištěné formě, po vyplnění formulář vytisknout, 2x     podepsat na určených místech
 • kopii přední strany pasu s osobními údaji,     pokud žadatel vlastní více pasů, jsou nutné fotokopie všech pasů + originály     pasů s sebou
 • oficiální pozvání "Invitation Letter of     Duly Authorized Unit" nebo zvací dopis od zvoucí organizace či     společnosti na hlavičkovém papíře, psaný v čínském jazyce, který musí     obsahovat následující informace: (I) informace o žadateli: jméno, pohlaví,     datum narození, státní příslušnost, číslo pasu. (II) informace o návštěvě     žadatele: účel návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy,     vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací nebo společností, způsob     finančního krytí návštěvy, (III) informace o zvoucí organizaci nebo     společnosti: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo,     adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis     odpovědné osoby ze zvoucí organizace nebo společnosti zde:     https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/generalinformation/news/283378.shtml
 • vysílací dopis z české firmy
 • výpis z obchodního rejstříku čínské firmy

Tranzitní víza do Číny:

Cizí státní příslušník je osvobozen od povinnosti žádat o vízum pro vstup do Čínské lidové republiky za splnění kterékoliv z následujících podmínek:

1. Přímý tranzit do 24 hodin

Cizí státní příslušník cestující mezinárodním letem s tranzitem přes Čínu je osvobozen od povinnosti žádat o vízum za podmínek, že jeho pobyt v tranzitním prostoru na letišti v Číně nepřesáhne 24 hodin. Cestující musí být držitelem platné navazující letenky s odletem do 24 hodin s potvrzenou rezervací místa.

V případě dotazů na tranzit přes více než jedno letiště v Číně se prosím spojte s imigračním úřadem na příslušných letištích v Číně.

2. 72hodinový bezvízový tranzit

Občané vyjmenovaných zemí (vizte níže), kteří jsou držiteli mezinárodního cestovního dokladu příslušné země a platné navazující letenky do třetí země nebo oblasti (včetně Hong Kongu a Tchaj-wanu) s odletem do 72 hodin a potvrzenou rezervací místa, mohou na vyjmenovaných letištích v Číně (viz níže) vstoupit do země bez nutnosti žádat o vízum a mohou v příslušné oblasti bezvízového pobytu strávit dobu nepřesahující 72 hodin.

Seznam zemí, jejichž občané mohou využít 72hodinový bezvízový tranzit:

Země Schengenské smlouvy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Další země: Albánie, Argentina, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Čile, Chorvatsko, Irsko, Japonsko, Kanada, Katar, Korejská republika, Kypr, Makedonie, Mexiko, Nový Zéland, Rumunsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy, Srbsko, Singapur, Ukrajina, Spojené království.

Seznam letišť a oblastí pro bezvízový styk:

 1. Beijing Capital International Airport –     město Peking
 2. Guangzhou Baiyun International Airport –     provincie Guangdong
 3. Chengdu Shuangliu International Airport –     město Chengdu
 4. Chongqing Jiangbei International Airport –     město Chongqing
 5. Shenyang Taoxian International Airport –     město Shenyang
 6. Dalian Zhoushuizi International Airport –     město Dalian
 7. Xi'an Xianyang International Airport – město     Xi'an a město Xianyang
 8. Guilin Liangjiang International Airport –     město Guilin
 9. Kunming Changshui International Airport –     město Kunming
 10. Xiamen Gaoqi International Airport – město     Xiamen
 11. Wuhan Tianhe International Airport – město     Wuhan
 12. Tianjin Binhai International Airport – město     Tianjin
 13. Harbin Taiping International Airport – město     Harbin
 14. Qingdao Liuting International Airport –     provincie Shandong
 15. Changsha Huanghua International Airport –     provincie Hunan

Odpovědi na často kladené dotazy týkající se 72hodinového bezvízového tranzitu

Otázka: Za jakých podmínek může cizinec žádat o 72hodinový bezvízový tranzit?

Odpověď: Za splnění tří podmínek:

 1. musí být občanem některé ze zemí, kterých se     týká 72hodinový bezvízový tranzit,
 2. musí být držitelem platného cestovního     dokladu své země a navazující letenky do třetí země (oblasti) s odletem do     72 hodin s potvrzeným datem a rezervací místa,
 3. musí cestovat do třetí země (oblasti) s     tranzitem přes mezinárodní letiště v jednom z daných měst.

Otázka: Občané, kterých zemí mohou žádat o 72hodinový bezvízový tranzit? Jak byly tyto země vybrány?

Odpověď: O bezvízový tranzit mohou žádat cestující z výše uvedených zemí. Seznam těchto zemí byl sestaven na základě situace týkající se vstupu a ubytování zahraničních návštěvníků v posledních letech.

Otázka: Jak mají cizinci, kteří splňují podmínky pro 72hodinový bezvízový tranzit, o tranzit žádat?

Odpověď: Cizinci, kteří splňují podmínky pro 72hodinový bezvízový tranzit, oznámí svůj úmysl požádat v Číně o bezvízový tranzit letecké společnosti zajišťující jejich přepravu do jednoho z daných měst. Imigrační orgány na letišti v Číně po ověření, že jsou splněny podmínky pro bezvízový tranzit, povolí vstup do země.

Otázka: Je možné žádat o 72hodinový bezvízový tranzit, pokud cestující v době vstupu do Číny ještě nemá zakoupenou letenku z Číny a plánuje letenku s odletem do třetí země do 72 hodin zakoupit až vstupu?

Odpověď: Podle předpisů musí cizinci ze zemí, které splňují podmínky pro72hodinový bezvízový tranzit, v době žádání o tranzit již mít navazující letenku s potvrzeným datem a místem. To znamená, že již před vstupem do Číny je nutné mít zakoupenou letenku k odletu z Číny a cizinci, kteří letenku s odletem do 72 hodin zatím nemají, nemohou využít tuto možnost.

Otázka: Je této politiky možné využít, pokud cestující do jednoho z daných měst v Číně přiletí z určité země (oblasti) a má zpáteční letenku s potvrzeným místem a datem návratu do 72 hodin zpět do této země (oblasti)?

Odpověď: Podle předpisů se politika 72hodinového bezvízového tranzitu vztahuje na cizince ze stanovených zemí, kteří přes jedno z daných měst v Číně cestují tranzitem do třetí země nebo oblasti. Např. při tranzitu z New Yorku(USA) přes Peking zpátky do Los Angeles (USA) tuto politiku není možné využít.

Otázka: Může cizinec, který do Číny vstoupí na základě 72hodinovéhobezvízového tranzitu, opustit město, do kterého přicestoval, a cestovat do jiného města v Číně?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstoupí na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit správní oblast města, do kterého přicestovali. Pokud ze zvláštních důvodů potřebují dané město opustit, je nutné v souladu se zákonem nejdřív získat vízum na imigračním oddělení policie v daném městě.

Otázka: Co se stane, když cizinec, který do Číny vstoupí na základě72hodinového bezvízového tranzitu, ze zvláštních důvodů nemůže Čínu opustit do72 hodin?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstupují na základě 72hodinovéhobezvízového tranzitu, musí z Číny vycestovat včas. Pokud je ze zvláštních důvodů potřeba pobyt prodloužit nad 72 hodin, je v souladu se zákonem možné vycestovat až poté, co cizinec na imigračním oddělení policie obdrží odpovídající vízum.

Pokud si cizinec neopatří potřebné vízum, bude imigrační oddělení policie nebo úřad pohraniční kontroly postupovat podle zákona o cizincích pobývajících nelegálně v Číně. Pokud bude dotyčný při další cestě znovu žádat o 72hodinovýbezvízový tranzit, má pohraniční kontrola právo jeho žádost zamítnout.

Otázka: Mohou cizinci, kteří do Číny vstoupili v Pekingu na základě72hodinového bezvízového tranzitu, požádat o výstup z Číny přes letiště v Šanghaji nebo jiném městě?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstoupili na základě 72hodinovéhobezvízového tranzitu, nesmí opustit město, do kterého jim byl povolen vstup. Cizinci, kteří na základě 72hodinového bezvízového tranzitu vstoupili do Číny přes letiště v Pekingu (Beijing Capital Airport), musí Čínu opustit ve stanovené lhůtě opět z Beijing Capital Airport, tzn. vycestování přes letiště v Šanghaji nebo v jiném městě není možné.

Otázka: Je možné vstoupit do Pekingu vlakem přes vlakové nádraží Peking-Západ (Beijing West Railway Station) a během 72 hodin odcestovat letadlem?

Odpověď: Tato politika se v současné době vztahuje pouze na letiště, tzn.pro využití politiky 72hodinového bezvízového tranzitu v Pekingu je nutné vyřídit si imigrační formality pro tranzit na letišti Beijing Capital Airport.

Otázka: Kam se obrátit s případnými dalšími dotazy týkajícími se imigrační politiky?

Odpověď: S případnými dotazy se obraťte na imigrační orgány v Pekingu nebo Šanghaji nebo zanechte svůj dotaz v sekci policejních záležitostí na webových stránkách ministerstva veřejné bezpečnosti. Informační telefonní linka imigračního orgánu v Pekingu je 010-56095400, v Šanghaji 021-51105100. Webová stránka ministerstva veřejné bezpečnosti: www.mps.gov.cn.

3. 144hodinový bezvízový tranzit

Občané určitých zemí, kteří jsou držiteli mezinárodního cestovního dokladu příslušné země a platné navazující letenky či jízdenky do třetí země nebo oblasti (včetně Hong Kongu a Tchaj-wanu) s odletem/odjezdem během 144 hodin s potvrzenou rezervací místa, mohou v určitých místech vstoupit do země bez nutnosti žádat o vízum a mohou v příslušné oblasti bezvízového pobytu strávit dobu nepřesahující144 hodin.

Seznam zemí, jejichž občané mohou využít 144hodinový bezvízový tranzit, je stejný jako seznam zemí pro 72hodinový bezvízový tranzit.

Oblasti bezvízového pobytu: město Šanghaj, provincie Jiangsu a provincie Zhejiang.

Osoby využívající 144hodinový bezvízový tranzit mohou pro vstup nebo výstup zvolit kterékoliv z daných míst: Shanghai Pudong International Airport, Shanghai Hongqiao International Airport, Shanghai Port International CruiseTerminal, WuSongKou International Cruise Terminal, Shanghai Railway Port nebo Nanjing Lukou International Airport, Hangzhou Xiaoshan International Airport.

Vzhledem k tomu, že podmínky 72hodinového a 144hodinového bezvízového tranzitu se mohou měnit, obracejte se v případě dotazů přímo na informační linky Imigračního oddělení Veřejné bezpečnosti ČLR:

Peking: 0086-10-56095400

Šanghaj: 0086-21-51105100

Kanton: 0086-20-32090088

Sečuán: 0086-28-86022116

4. Návštěva regionu Delta Perlové řeky

Držitelé pasů zemí udržujících diplomatické vztahy s Čínou jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud se z Hong Kongu či Macaa vydají ve skupinách organizovaných registrovanými cestovními agenturami v Hong Kongu a Macau turisticky navštívit region Delta Perlové řeky (města Kanton, Shenzhen, Zhuhai,Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, Huzhou) na maximálně 6 dní.

5. Návštěva provincie Hainan

Držitelé běžných pasů níže uvedených zemí jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud jsou členy mezinárodních turistických skupin organizovaných registrovanými cestovními agenturami v provincii Hainan, které byly schváleny Čínskou národní turistickou správou (China National Tourism Administration), a zdrží se maximálně 15 dní: Austrálie, Filipíny, Francie, Indonésie, Itálie, Korejská republika, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Spojené království, Spojené státy americké.

6. Občané Singapuru, Bruneje a Japonska

Držitelé běžných pasů Singapuru, Bruneje a Japonska jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud navštíví (pevninskou) Čínu za účelem turistiky, obchodu, návštěvy přátel a příbuzných a vstoupí do Číny přes hraniční přechod a zdrží se maximálně 15 dní.

Pro občany těchto tří zemí je požadováno vízum za následujících okolností:

 1. Držitelé běžných pasů, kteří navštíví Čínu     za účelem turistiky, obchodu, návštěvy přátel a příbuzných na dobu delší     než 15 dní.
 2. Držitelé běžných pasů, kteří navštíví Čínu     za účelem studia, zaměstnání, oficiální návštěvy, dlouhodobého pobytu či     výběrového řízení.
 3. Držitelé diplomatických a úředních pasů.

7. APEC Business Travel Card

APEC Business Travel Card je považovaná za vícevstupní vízum platné tři roky. S touto kartou a příslušným pasem je držitel oprávněn vstupovat do Číny opakovaně po dobu tří let. Délka každého pobytu nemá překročit 2 měsíce.

8. Držitelé průkazu pobytu cizince

Cizí státní příslušníci, kteří navštěvují Čínu za účelem studia či zaměstnání a stálí zpravodajové z cizích zemí musí do 30 dnů od vstupu do Číny na místním úřadě Veřejné bezpečnosti zažádat o průkaz pobytu cizince (Aliens'Residence Card). V rámci doby platnosti průkazu mohou opakovaně vstupovat do Číny a opouštět Čínu bez potřeby žádat o další vízum.

Pozn.: Velvyslanectví ČLR v ČR nezaručuje, že za splnění některé z těchto podmínek bude vstup do ČLR bez víza skutečně vždy umožněn.

9. Výjimky z bezvízového styku týkající se studia, práce apod.

Podle Zákona o správě výstupu a vstupu na území Čínské lidové republiky a Nařízení o správě výstupu a vstupu cizinců na území Čínské lidové republiky splatností od 1. 9. 2013 musí občané zemí, jež s Čínou podepsaly vzájemné dohody o bezvízovém styku, v případě, že do Číny cestují za účelem práce, studia, sloučení rodiny, dlouhodobé návštěvy příbuzných či trvalého pobytu, tzn. v případech, kdy v Číně potřebují získat doklad o pobytu, jakož i žadatelé o post v Číně dlouhodobě přiděleného novináře, před vstupem do Číny zažádat o vízum typu Z, X1, Q1, S1, D nebo J1 a dané vízum získat.

 

Zajistit vízumKontaktujte nás
Ke stažení (PDF)
Doklady strojově čitelné
jazykové pobyty
Aktuální nabídka od Study.cz
zájezdY
Aktuální nabídka zájezdů od Letušky

zajištění víza do Číny

zajištění víza na

Poptávkový formulář

víza za účelem
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Poslat dotaz

Kontaktní formulář

Zajímá vás
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána.
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Cestujete do Číny? Plánujete cestu do Pekingu, toužíte si prohlédnout část Zakázaného města z 15. století? Nebo letíte do desetimilionové Šanghaje? Vyřídíme vám vízum na 30 dní s platností na tři měsíce i vízum pro více vstupů. I k pracovním účelům potřebujete služební vízum. Kontaktujte nás na adrese info@viza.cz, rádi vám s vízem do Číny poradíme.