Zajišťujeme také Ověření, legalizace dokumentů na příslušných úřadech, soudní překlady. Kontaktujte nás
Zajistíme pro vás

Vízum do Ruska

Vízum na

Zajistit vízumKontaktujte nás

Platnost víza

Doba vyřízení

od 2 400 Kč

Cena víza

Jak na víza do

Ruska

Jak na víza NA

Tímto Vás informujeme, že na základě Usnesení vlády RF ze dne 14.07.2022 došlo počínaje dnem 15.07.2022 ke zrušení vládního usneseni o dočasném omezení vstupu cizích státních příslušníků na území Ruska.

Při vstupu do Ruska se tak na cizí státní příslušníky již neuplatňují žádné restrikce. Vstoupit na území Ruska tedy mohou všichni, včetně turistu, přičemž přicestovat je možné jak letecky, tak i pozemní cestou.

V současné době, lze žádat o víza do Ruska: turistická, služební, pracovní, humanitární.

Pokud cestujete do Ruské federace přes Moskvu, musíte mít ruská víza platná už v den odletu z ČR, jinak nemůžete odletět. To platí i tehdy, pokud vstupujete v cílové destinaci na území RF až následující den po odletu.

O e-viza do Ruska, stále nelze žádat.

Jak na víza do Ruska?

Turistická víza do Ruska

Od 9. 8. 2021 budou znovu přijímány žádosti o veškeré kategorie víz vydávána na základě přímých pozvání firem/organizací.

Níže uvádíme nové podmínky podání žádosti o víza:

 • Žádat o odchodní/humanitární/studijní vízum na základě přímého pozvání firmy/organizací můžou jenom občané ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dní nebo občané zemí, kterým již povolen vstup do Ruska byl, viz seznam*. Pokud žadatel nemá doklad potvrzující právo pobytu (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod.), nemůže mu být uděleno vízum na základě přímého pozvání, žadatel si musí zajistit pozvání FMS/ EFMS/Telex.
 • Žádat o turistické vízum můžou jenom občané ČR nebo osoby s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dní nebo občané zemí, kterým již povolen vstup do Ruska byl, viz seznam*. Pokud žadatel nemá doklad potvrzující právo pobytu (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt apod.), nemůže mu být uděleno turistické vízum.
 • K žádosti o vícevstupové roční vízum vydávaného na přímé pozvání firmy musí být doložena kopie předchozího víza, použitého nejpozději v roce 2021 (Pozor! Každý případ se bude posuzovat individuálně)

Současně se upravují i pravidla vstupu na území RF pro cestující s výše uvedenými vízy:

*Seznam zemí, kterým občanům je v současné době povolen vstup na území RF a které nemusejí prokazovat pobyt nad 90 dní v ČR:

Švýcarsko,

Finsko,

Řecko,

Německo,

Malta,

Portugalsko,

Rakousko,

Maďarsko,

Lucembursko,

Chorvatsko,

Belgie,

Bulharsko,

Itálie,

Kypr,

Lichtenštejnsko,

Francie,

Česká republika,

Spojené státy americké.

 • Vstup na území RF je povolen pouze pro cestující leteckou dopravou a bez přestupu.
 • Negativní PCR test při nástupu do letadla je nutný bez ohledu, jestli má cestující za sebou vakcinaci či nikoliv. Vakcíny podávané v EU nejsou v RF uznávané.
 • Zároveň je stále pozastaveno vydávání elektronických víz.

Vyřídíme vám turistická, služební i tranzitní víza do Ruska. K žádosti o turistické i služební vízum musíte doložit zvací dopisy, které mají platnost až 1 rok. Rádi je pro vás zařídíme, kontaktujte náš vízový servis na adrese info@viza.cz

 • turistické vízum má platnost maximálně 30 dní (1 vstup)
 • vyřízení víza na ambasádě trvá 8 pracovních dní
 • vyřízení expres trvá 4 dny
 • v Rusku je přihlašovací povinnost, musíte se tedy do 7 dní ohlásit na místním migračním úřadě
 • hotel nebo kemp přihlašují své hosty automaticky (většinou za příplatek)
 • pokud bydlíte v soukromí, přihlašuje váš pobyt majitel bytu

K vyřízení turistického víza do Ruské federace potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, pas musí mít volnou dvoustranu
 • barevnou fotografii, pasového formátu, na bílém pozadí (aktuální, nesmí být použitá stejná, jako byla na předchozím vízu!!)
 • vyplněný formulář
 • kopie cestovního pojištění, kde musí být uvedeny tyto údaje:
 • Datum podpisu smlouvy,
 • číslo pojistky,
 • celé jméno pojištěné osoby,
 • veškeré údaje o pojistiteli,
 • pojištěni musí platit po celou dobu pobytu v Rusku u jednovstupových a dvouvstupových víz,
 • seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace,
 • minimální výše krytí musí být 30 000 euro,
 • územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejenom evropskou část země),
 • podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištění poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky).
 • Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptovány.
 • turistické pozvání, které vám vyřídíme na počkání
 • s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

Cesty do Kaliningradu, Petrohradu, Burjatska, Amurské oblasti, Sachalinské oblasti, Přímořského kraje, Kamčatského kraje, Chabarovského kraje, Zabajkalského kraje a Čukotského autonomního kruhu nově s elektronickými vízy:

 • maximální délka pobytu 8 dní
 • vízum platné 30 dní od vydání
 • cena od 500,-- Kč

Služební víza do Ruska

Vyřídíme vám služební vízum do Ruska. K žádosti musíte doložit zvací dopis, který má platnost až 1 rok. Rádi jej pro vás zařídíme, kontaktujte náš vízový servis na adrese info@viza.cz.

 • služební vízum má platnost 1 měsíc, 3 měsíce (1 a 2 vstupy), 1 rok (pro více vstupů, pobyt až 90 dnů pro jeden vstup v každých 180 dnech)
 • pokud žádáte o roční vízum, musíte v době platnosti ročního víza alespoň dvakrát vycestovat do RF, jinak další roční vízum nedostanete
 • vyřízení víza na ambasádě trvá 8 pracovních dní
 • expresní vyřízení trvá 4 pracovní dny
 • 12 pracovních dní, pokud žádáte o služební vízum na základě originálu dopisu od partnerské ruské firmy na hlavičkovém papíře
 • v Rusku je přihlašovací povinnost, musíte se tedy do 7 dní ohlásit na místním migračním úřadě
 • hotel nebo kemp přihlašují své hosty automaticky (většinou za příplatek)
 • pokud bydlíte v soukromí, přihlašuje váš pobyt majitel bytu
 • k žádosti o vícevstupové roční vízum vydávaného na přímé pozvání firmy musí být doložena kopie předchozího víza, použitého nejpozději v roce 2021 (Pozor! Každý případ se bude posuzovat individuálně) NYNÍ JE TO POUZE PROCESTOVANÉ VÍZUM V ROCE 2021

K vyřízení služebního víza potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, s volnou dvoustranou
 • kopie cestovního pojištění, kde musí být uvedeny tyto údaje:
 • Datum podpisu smlouvy,
 • číslo pojistky,
 • celé jméno pojištěné osoby,
 • veškeré údaje o pojistiteli,
 • pojištěni musí platit po celou dobu pobytu v Rusku u jednovstupových a dvouvstupových víz,
 • seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace,
 • minimální výše krytí musí být 30 000 euro,
 • územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejenom evropskou část země),
 • podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištění poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky).
 • Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptovány.
 • barevnou fotografii pasového formátu,na bílém pozadí (aktuální, nesmí být použita stejná, jako byla na předchozím vízu!!)
 • černě vyplněný formulář
 • zvací dopis na služební vízum musí být vždy originál vyřízený přes migrační úřad Ruské federace (vyřídíme za vás)
 • NEBO v ruštině na hlavičkovém papíře s firemním razítkem a podpisem statutárního zástupce, s registračním číslem firmy podle vnitrostátních právních předpisů RF a daňového identifikačního čísla (obdoba českého IČO a DIČ), v dopise musí být jméno zvané osoby, číslo pasu popř. jiné identifikační údaje, důvod cesty, doba na kterou je osoba zvána a počet vstupů, dopis by měl být adresován konzulárnímu oddělení Velvyslanectví RF v Praze a podepsán celým jménem zástupce zvoucí ruské organizace (tato možnost platí pouze v případě vyřízení víz pro občany EU kromě Velké Británie a Irska)
 • pozvání klienta od partnerské ruské firmy pracovníci ruského konzulátu v Praze důkladně prověřují a posílají k odsouhlasení do Moskvy na Migrační úřad Ruské federace, proto se doba vyřízení může prodloužit
 • s platností od 1. 8. 2013 je u žádostí o pracovní a studentská víza nutné doložit negativní test na HIV

Tranzitní víza do Ruska

Pozor! V souvislosti s dohodou mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.

 • tranzitní vízum má platnost dle rozhodnutí konzulátu
 • platí pro jeden nebo dva vstupy (pouze při cestách do třetího státu a zpět)
 • Češi tranzitní vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště (do 24 hodin pobytu)
 • na letišti Šeremetěvo při přestupech mezi terminály také není vízum potřeba (za předpokladu, že neopustíte tranzitní prostor)
 • při cestách přes Ruskou federaci do třetího státu, například do Mongolska, se vystavuje tranzitní vízum na základě již vydaného víza třetího státu
 • doporučujeme při zakoupení letenky informace ještě ověřit u našich specialistů na adrese info@viza.cz
 • vyřízení víza na ambasádě trvá 9 pracovních dní
 • dá se vyřídit i expres za 5 pracovních dní

K vyřízení tranzitního víza potřebujete tyto dokumenty:

 • cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Ruské federace, s volnou dvoustranou
 • barevnou fotografii pasového formátu, na bílém pozadí (aktuální, nesmí být použita stejná, jako byla na předchozím vízu!!)
 • kompletně vyplněný formulář
 • kopie cestovního pojištění, kde musí být uvedeny tyto údaje:
 • Datum podpisu smlouvy,
 • číslo pojistky,
 • celé jméno pojištěné osoby,
 • veškeré údaje o pojistiteli,
 • pojištěni musí platit po celou dobu pobytu v Rusku u jednovstupových a dvouvstupových víz,
 • seznam poskytovaných lékařských a lékařsko-dopravních služeb, včetně repatriace,
 • minimální výše krytí musí být 30 000 euro,
 • územní platnost musí pokrývat celý svět včetně Ruské federace nebo Evropu včetně Ruské federace (celé území, nejenom evropskou část země),
 • podpis pojistitele (nemusí být v případě pojištění poskytnutého zaměstnavatelem nebo elektronické pojistky).
 • Potvrzení o pojištění, která neodpovídají výše uvedeným pokynům, nebudou akceptovány.
 • vyřízené vízum cílového státu
 • doklad o rezervaci letenky

Zajistit vízumKontaktujte nás
Ke stažení (PDF)
Doklady strojově čitelné
jazykové pobyty
Aktuální nabídka od Study.cz
zájezdY
Aktuální nabídka zájezdů od Letušky

zajištění víza do Ruska

zajištění víza na

Poptávkový formulář

víza za účelem
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Poslat dotaz

Kontaktní formulář

Zajímá vás
Úspěšně odesláno. Vaše poptávka byla odeslána.
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo. Zkuste to prosim znovu.

Cestujete do Ruska? Chcete navštívit desetimilionovou Moskvu, Petrohrad nebo jedete do Novosibirsku či jiných ruských měst? Jako turisté i ke služebním účelům potřebujete vízum. Specialisté našeho vízového oddělení vám s vyřízením rádi poradí, máme vždy aktuální informace. Zajistíme vám zvací dopis i vízum do Ruska. Kontaktujte nás na adrese info@viza.cz.